Mimari Modelleme

Kategori: Genel | 0

 

Her ne kadar, diğer 3 boyut modellemelerden basit olsada, mesleki bir eğitim gerektiğinden, kendine has bir zorluğu da bulunmaktadır.  Mimari modelleme yapacak kişi en azından ortalama seviyede, 2 boyut mimari proje okuyabilmelidir. Bu eğitimi olan, bir sanatçı adayı, birkaç ayda, Mimari modelleme yapar.

Nasıl yapılır   

İki yöntemi vardır    

A- Plan çiziminizdeki duvar, kolon, merdiven, vs… alanlara yükseklik verir.    

B- Görünüş çizimlerine kalınlık verip birleştir.    

Bu şekilde çizimimiz 3. boyutuna kavuşur. 

Her ne kadar bir tanesi baz alınarak yapılsada, hem plana hem de görünüşe ihtiyaç vardır. Zaman zaman kesit görünüşe de gerek duyulur.  Çünkü kat planı baz alırsak yükseklik, görünüş baz alırsak da derinlik mesafelerini göremeyiz.

Duvarlar ve kolonlar yükseltildikten sonra pencere ve kapılar yerleştirilir.

Kaba inşaat aşamasını andırır. 

Ortalama bir bina, peyzaj projesi yoksa, 1-2 günde tamamlanır. 

Modelleme de yapılan yanlışlar veya tasarımcıdan kaynaklanan revizyonlar, bu aşamayı uzatabilir.  

Ne kadar detaylı, ne kadar temiz ve ne kadar modelleme kurallarına uygun ( düzgün topolojide ) yapılırsa, render, mimari görselleştirme aşamasında o kadar gerçekçi ve düzgün sonuç alınır. Modelleme aşamasında geriye dönüş büyük problem yaratacağından, hızdan çok daha önemlidir. Bu kurallara uymayan sanatçılar, asla bir üst seviyeye çıkamaz, tercih edilmezler. 

Modelleme basit görünsede önemsiz bir aşama değildir.

Modelleme bittikten sonra doku, ışık vs.. yani Mimari Görselleştirme aşamaması başlar.